NRG 5 – test nouzové potravy

Mnozí z Vás, kteří čtete tento web, už jistě přemýšleli nad tím, jak zajistit sebe, popř. svou rodinu pro případ jakékoli neblahé události. Je třeba myslet především na 3 základní věci: bezpečný úkryt, zásoby jídla, vody a plán do budoucna.

V tomto článku Vám zkusím popsat můj postoj k „Prepperství“.

Osobně vyznávám především vlastnictví, které mi nemůže nikdo vzít – tím jsou vědomosti všeho druhu, zvláště pak ty užitečné :) . Ale jak by řekla moje babička – vědomostí se nenajíš. Proto jsem se snažil najít způsob, jak se za rozumný peníz zásobit na nezbytně nutnou dobu potravinami. Moje priority jsou tyto:

-          potravina musí vydržet co nejdelší skladování (řádově 10+ let)

-          skladování nesmí být náročné na teplotu, vlhkost, atd.

-          potravinu je možno připravit bez ohně, nebo dalších technických potřeb

-          musí jít o plnohodnotnou stravu, na které se dá vydržet alespoň několik dní bez dalších potravin

-          nesmí to stát jmění a nezabere to půl domu/krytu

Po zvažování všech možných MRE, RCIR, KDP, EPA, KD a dalších jsem narážel na několik podstatných nevýhod:

-          všechny tyto bojové příděly jsou vždy komplexní a obsahují spoustu podle mě „zbytečných“ součástí

-          tyto „zbytečnosti“ zvětšují objem a tím i nepraktičnost při dlouhodobém skladování

-          málo z uvedených přídělů splňuje požadavek na skladovatelnost 10+ let. Nedokážu si představit, co se stane s jakýmkoli druhem masa po deseti letech, i když je konzervovaný, vakuovaný a já nevím co ještě…

Proto jsem svoje hledání začal směřovat více směrem k potravinám, které jsou dehydrované a vyrobené na bázi škrobů, cukrů, a dalších prvočinitelů. Našel jsem. NRG-5 je směs obilovin, rostlinného tuku, cukru, proteinů, vitamínů a minerálů (vzato z obalu). Tento výrobek garantuje min. skladovatelnost 10 let a výrobce přímo hovoří o nouzovém jídle, které z nutričního hlediska plně postačí pro přísun všech potřebných živin.

Potravina je balená v kartonové krabičce o velikosti 140 x 80 x 60mm. Uvnitř je silný vícevrstvý sáček z hliníku a plastu, do kterého je uloženo 9ks tyčinek zabalených ještě v celofánu. V celém balení není ani milimetr místa navíc – krásně se dá i větší množství skladovat na opravdu malém prostoru. Kartonová krabice plní hlavně informační funkci a možná trošku zlepšuje mechanickou odolnost proti propíchnutí sáčku, ale ten je sám o sobě tak tuhý, že jeho poškození by muselo předcházet opravdu hrubé zacházení.

Celé balení má 500g a každá tyčinka má tak asi 55 g. Zdá se to málo, ale jde o opravdu koncentrovanou energii, kterou v jiných potravinách jenom těžko najdete. Pro srovnání:

Z výše uvedeného vyplývá, že koncentrace energie v hmotnosti potraviny je u NRG-5 téměř nepřekonatelná, v porovnání s potravinami, které mají porovnatelnou skladovatelnost je to pak naprosto bezkonkurenční.

Minimální denní příjem energie je uváděn 4100 kJ /os/den – bavíme se zde o dřepění v krytu, proto si dovedu představit i méně, ale vycházejme z této hodnoty. Tím pádem jste schopni v objemu 0,7 dm3 a hmotnosti 0,5 kg pokrýt denní potřebu potravin pro dvě osoby na den i s malou rezervou.

Pokud by se jednalo o zajištění celé rodiny: Muž, žena, dvě děti. Denní potřeba energie je pak: 16 400kJ/den, přičemž počítám stejnou spotřebu i pro děti. Pokud se budeme chtít zásobit na týden, budeme potřebovat necelých 6 kg NRG-5, což je pouhých 12 balení o objemu 8 dm3.

Page 1 of 2 | Next page