Scénáře apokalypsy – 1. díl

Tento článek je první ze tří částí seriálu o scénářích apokalypsy a způsobech přežití.

Další dva díly najdete tady:

Scénáře apokalypsy – díl druhý

Scénáře apokalypsy – díl třetí

Apokalypsa pod lupou

Není apokalypsa jako apokalypsa. A co je vlastně apokalypsa? V přeneseném významu je apokalypsou označován konec světa. Ale měla by být definice pro server PostApo.cz stejná? Myslím, že ne. Pro nás by měla apokalypsa znamenat prostě jen to, že přijdeme v jednom okamžiku o to, na co jsme byli zvyklí (přístřeší, práci, pravidelné jídlo). Nemělo by nás zajímat, že v jiné části světa plyne život dál (nebo jen do té míry, že bychom se tam chtěli přesunout). Proto události, které budu popisovat v tomto článku, zahrnují i témata, týkající se této definice. Některé události se dají označit jako regionální, jiné jako globální. Některé jsou pravděpodobnější než jiné. Liší se průběh události, její dopad a rovněž i možnosti reakce na ně. Tento článek by se měl zaměřit na základní rozdělení událostí podle zmíněných kritérií. V dalším pokračování bych se rád věnoval jednotlivým kategoriím a uvedl konkrétní tipy co dělat, abychom zlepšili své šance na přežití. Samozřejmě tato úvodní část článku nebude pro nikoho překvapením, spíše odstraní nutnost uvažovat nad věcmi, nad kterými jsem se zamyslel už já :)

Regionální události

Na jednu stranu si možná řeknete proč se vůbec regionálními událostmi zabývat? Co mě má co zajímat, že se stane něco v okolí? No tak se sbalím a odjedu. Lidé v Japonsku by s vámi asi nesouhlasili. Lidé v Pripjati asi také ne. Asi by byli rádi, kdyby je někdo varoval i před takovou (i sebeméně pravděpodobnou) situací, před kterou byli postaveni (alespoň ti, co přežili). A to jsou například takoví Japonci mnohem lépe připraveni na přírodní katastrofy než my v Evropě. Řekl bych, že devět z deseti Čechů poleze pod stůl při zemětřesení, při kterém si Japonec jen nadzdvihne hrnek s kávou. Tolik k tomu, že dle mého názoru neškodí do článků tohoto typu počítat i s katastrofami či jen nepříjemnými událostmi lokálního rozsahu.

Mírné působení přírodních sil

Pravděpodobnost výskytu: vysoká

Počet obětí: velmi nízký

Materiální škody: nízké

Ochromení služeb: v řádu hodin, malé lokality

Přežití: jisté

Do této kategorie spadají silnější bouře, kroupy, menší vichřice, blesky, lokální povodně, mírná zemětřesení, místní požáry (často vznikající i v následku předchozího). Vyskytují se relativně často, oběti jsou v podstatě náhodné (např. strom spadne na jediné auto ve kterém někdo seděl). Obvykle ani není potřeba evakuace, není problém s dostupností energií a služeb (když, tak je většinou rychle zjednána náprava). Záchranářů je dost, péče o postižené vysoká. Míra škod je omezená většinou na soukromé ztráty (někomu ulétne střecha, vyhoří dům). Není potřeba složitě si zajišťovat přežití, přežít se dá bez příprav.

Silné působení přírodních sil

Pravděpodobnost výskytu: u nás nízká (s výjimkou povodní), v některých oblastech vysoká

Počet obětí: nízký

Materiální škody: střední

Ochromení služeb: v řádu dní, výjimečně týdnů

Přežití: vysoce pravděpodobné

Page 1 of 6 | Next page