Přežij v postapokalyptickém světě!

Základy první pomoci

Základy první pomoci

Kvě 3, 2011

I vy se můžete ocitnout v situaci, kdy bude někdo odkázán na vaši pomoc. Ať už v přírodě nebo na cestě do práce. Může to být cizí člověk, může to být váš přítel, může to být kdokoliv. Každý by měl mít základy znalosti první pomoci. Nejlepší je navštívit kurzy, ovšem i přečtení tohoto článku se vám někdy bude hodit!

Při krizové situaci je nutné pevně se držet naplánovaného postupu:

 1. Zjistěte, jestli oběti hrozí nějaké další nebezpečí a pokuste se tomuto nebezpečí vyvarovat, přivolejte další pomoc. Zde platí nejdůležitější pravidlo záchranářů: Pokusem o záchranu člověka nesmíte ohrozit vlastní život. Může to znít tvrdě, ale z pragmatického hlediska má toto „pravidlo“ své logické opodstatnění.

 2. Zkontrolujte činnost srdce: Ukazováček a prostředníček lehce přitlačte na krční tepnu a zkuste nahmatat alespoň nepatrný puls. Pokud se vám to nepodaří, začněte okamžitě se srdeční masáží a s umělým dýcháním. Pozor! Pokud cítíte puls, i když jen nepatrně malý, v žádném případě nezačínejte se srdeční masáží!

 3. Uvolněte dýchací cesty zakloněním hlavy dozadu a zkontrolujte, jestli oběť dýchá. To může být složité. Dech může být tak nepatrný, že ho neucítíte. Nejlepší způsob je přiložit k ústům zraněného například zrcátko a sledovat, jestli se na něm sráží voda. Jestliže oběť nedýchá, začněte okamžitě s umělým dýcháním!

 4. Jestliže je čas, zjistěte, co přesně se stalo. Prohmatáním prohlédněte tělo a soustřeďte se na krvácení, zlomeniny. Hledejte léky nebo jiné věci, které vám prozradí něco o zdravotních omezeních zraněného. V první řadě se soustřeďte na oblast krční páteře. Jsou-li obratle nějakým způsobem deformované, tak s obětí nehýbejte, hrozí nebezpečí zlomení vazu. Jestliže zraněný cítí bolest při prohmatání břicha, může se jednat o zranění slinivky břišní. Pak jde o minuty a musíte co nejrychleji sehnat odbornou pomoc.

 5. Je-li zraněný při vědomí, povzbuzujte ho a zvyšte mu sebevědomí, musí si udržet naději na zlepšení stavu. Důvěru získáte tím, když se zraněnému představíte. V případě bezvědomí umístěte oběť do stabilizované polohy.

První pomoc nemusí být primárně záchrana života, jedná se doslova o „první pomoc“ jakkoliv postiženému člověku.

V extrémních a vypjatých situacích si všímejte změn v chování (nálada, intelektuální výkonnost, komunikace, energie) lidí kolem sebe. Ty mohou indikovat počáteční stadium vážných zdravotních poruch jako podchlazení, úpal nebo dehydratace.

Za těmito změnami se skrývají poruchy vědomí, které mohou vést až k úplnému bezvědomí. K poruchám vědomí dochází, když je narušeno obvyklé fungování mozku, tyto poruchy se projevují již zmíněnými změnami v chování a mohou vést až k úplnému selhání organismu.

Stupnice Vědomí :

 1. Jedinec si plně uvědomuje současnou situaci a reaguje na vnější podněty.

 2. Postižený nesouvisle a pomalu reaguje na zvukové podněty. K ověření stavu zadejte oběti jednoduché pokyny jako: „Jestli mě slyšíš, stiskni mi ruku“ nebo zavři oči, atd.

 3. Postižený reaguje jen na bolest snahou o obranu. Reakci na bolest zkoušíme bezpečným podnětem, jako například zmáčknutím ušního lalůčku.

 4. Jestliže postižený nereaguje na žádné podněty, je v úplném bezvědomí.

Tato stupnice nám umožní zjistit něco o momentálním zdravotním stavu zraněného.

Člověk v bezvědomí nebo se sníženým vědomím má snížené všechny tělesné funkce, proto je třeba s ním manipulovat opatrně a chránit ho před prochladnutím. Zraněnému se sníženým vědomím nepodáváme jídlo ani pití, které by mohl vdechnout a udusit se!

Umělé dýchání

Pokud postižený nedýchá, hrozí v krátké době nevratné poškození mozku a následná smrt, je tedy třeba co nejrychleji zahájit umělé dýchání z úst do úst.

 1. Z dýchacích cest odstraňte překážky (například zvratky).

 2. Tlakem ruky na bradu vykloňte hlavu zraněného dozadu. Tím se uvolní dýchací cesty a otevřou se ústa. Stiskněte nos.

 3. Přitiskněte vaše rty na ústa zraněného a vydechněte. Přestaňte v momentě, kdy se oběti zvedne břicho. Umělé dýchání provádějte s frekvencí vašeho dýchání. (Nádech a výdech do úst zraněného: Zhruba 12x za minutu.)

 4. Umělé dýchání ukončete ve chvíli, kdy začne zraněný dýchat sám.

Tato metoda funguje díky tomu, že i vydechovaný vzduch je bohatý na kyslík. (Koncentrace kyslíku ve vdechovaném vzduchu je 21%, ve vydechovaném vzduchu je to asi 16%- Stále dost pro umělé dýchání.)

Umělé dýchání a masáž srdce

Jestliže oběť nedýchá a nelze nahmatat puls, je třeba zahájit masáž srdce i umělé dýchání.

 1. Klekněte si na úroveň ramen zraněného

 2. Na spodní část hrudní kosti položte hranu jedné ruky (tak, aby byla plocha dlaně na straně u srdce), nahoru přiložte druhou ruku a začněte stlačovat hrudník. Dávejte si pozor, abyste zraněnému nezlomili žebra: Hloubka stlačení by měla být asi 4 centimetry.

 3. Hrudník stlačujte 80x za minutu s přestávkou po každých 15 stisknutích, kdy oběti poskytneme dvakrát za sebou dýchání z úst do úst.

Hrudník dětí stlačujte menší silou, asi 100x za minutu.

Stabilizovaná poloha

 1. Klekněte si vedle zraněného, který leží na zádech.

 2. Ruku, která je blíže k vám, podsuňte pod boky oběti. Nohu, která je blíže k vám co nejvíce pokrčte.

 3. Druhou paži osoby v bezvědomí položte na její hrudník.

 4. Poté zraněného opatrně přitáhněte směrem k sobě.

 5. Paži umístěnou pod boky popotáhněte dozadu a pokrčte ji v lokti.

 6. Volné dýchání zajistíte záklonem hlavy.


Zástava krvácení

V případě silného krvácení je třeba okamžitě jednat a krvácení se pokusit zastavit. Cílem je zajistit organismu potřebný přísun kyslíku, který je rozváděn krví. Při kritickém poklesu objemu krve v cévách nastává nedokysličení těla a bezvědomí. Mozek bez zásobení kyslíkem, tedy neprokrvený, nevydrží déle než 10 minut, pak nastává jeho nevratné poškození a následná smrt.

Silná krvácení je třeba zastavit tlakem na ránu a podvázáním končetiny (zabráníme přísunu další krve).

Dostatečně silným tlakem na ránu se dá částečně zastavit krvácení.

Při velkých ztrátách krve dochází k šoku, v cévách již není dostatek krve k zásobování těla kyslíkem. Srdce zrychlí svoji činnost a cévy se zúží a oběh se zaměří na životně důležité orgány. Jedná se o kompenzaci ztráty krve, která však vydrží jen krátkou dobu a pak nastává kolaps cévního oběhu, následuje smrt.

Příznaky šoku:

Neklid, rychlý pulz, bledá kůže, pocit chladu. Zraněného umístěte do protišokové polohy: Nohy podepřete ve výšce. Oběť zajistěte proti prochladnutí.

4 comments

 1. Gloch /

  Poznámka ke zjišťování činnosti srdce (ad 2) V případě bezvědomí – pokud pacient nedýchá je zjišťování pulzu ztrátou času. Laik nemá zkušenost s vyhmatáním pulzu, navíc ve stresu mnohdy člověk vnímá vlastní pulz v prstech jako pacientův. Proto neztrácíme čas a provedeme záklon hlavy a okamžitě zahájíme nepřímou srdeční masáž. Pochopitelně, že je nutno okamžitě volat 155 a sdělit okolnosti. Člověk má v těle zbytkový O2 na cca 15 – 20 min takže pro laika je lepší nezdržovat se umělým dýcháním. Při správném záklonu hlavy jsou dýchací cesty průchodné a díky stlačování hrudníku dochází k částečné výměně vzduchu v plicích. stlačování hrudníku nepoškozuje srdce ani pokud toto není v zástavě. Důležité: trvá cca 10 stlačení, než se krev v oběhu dá do pohybu a každé přerušení masáže způsobí opětné zastavení a ztrátu času. Proto – NEPŘERUŠOVAT MASÁŽ!!!

 2. Gloch /

  Ad „Umělé dýchání a masáž srdce“ Stlačujeme do hloubky cca 5 – 6 cm, 100x za minutu. Dobrou pomůckou je rytmus písně „Rolničky, rolničky“ zpívané v duchu. Zlomená žebra srostou. Masáž nepřerušujeme, jsou-li k dispozici 2 zachraňující postupujeme systémem 30:2 – po 30 stlačeních 2 vdechy, pozor na přefounutí – vdechujeme jen vzduch, který máme v plicích normálně – nenadechujeme se zhluboka.

 3. Max /

  Podivný zřejmě laický článek, mix zastaralých znalostí z brané výchovy a brutální je „naplánovaný postup“ jakási mutace MARCHE, ABC a čehosi :)

 4. ldwx /

  U stabilizované polohy otáčet postiženého vždy na pravý bok (viz. obrázek – špatně) Kvůli působení tlaku na srdce. Takže určitě se neřídit tím, jaká končetina je ke mě blíž. A také chybí nějaký kus hadru smotaný do rule a následné podložení pod krk. Jenom zaklonit hlavu pro volné dýchání nestačí, hlava může mít tendenci se vracet zpět(vazy, svaly). Víceméně kroky ke stabilizované poloze zde uváděné jsou stejně divné(např. podsouvání ruky pod boky?????)

Leave a Reply