Základy první pomoci

I vy se můžete ocitnout v situaci, kdy bude někdo odkázán na vaši pomoc. Ať už v přírodě nebo na cestě do práce. Může to být cizí člověk, může to být váš přítel, může to být kdokoliv. Každý by měl mít základy znalosti první pomoci. Nejlepší je navštívit kurzy, ovšem i přečtení tohoto článku se vám někdy bude hodit!

Při krizové situaci je nutné pevně se držet naplánovaného postupu:

  1. Zjistěte, jestli oběti hrozí nějaké další nebezpečí a pokuste se tomuto nebezpečí vyvarovat, přivolejte další pomoc. Zde platí nejdůležitější pravidlo záchranářů: Pokusem o záchranu člověka nesmíte ohrozit vlastní život. Může to znít tvrdě, ale z pragmatického hlediska má toto „pravidlo“ své logické opodstatnění.
  2. Zkontrolujte činnost srdce: Ukazováček a prostředníček lehce přitlačte na krční tepnu a zkuste nahmatat alespoň nepatrný puls. Pokud se vám to nepodaří, začněte okamžitě se srdeční masáží a s umělým dýcháním. Pozor! Pokud cítíte puls, i když jen nepatrně malý, v žádném případě nezačínejte se srdeční masáží!
  3. Uvolněte dýchací cesty zakloněním hlavy dozadu a zkontrolujte, jestli oběť dýchá. To může být složité. Dech může být tak nepatrný, že ho neucítíte. Nejlepší způsob je přiložit k ústům zraněného například zrcátko a sledovat, jestli se na něm sráží voda. Jestliže oběť nedýchá, začněte okamžitě s umělým dýcháním!
  4. Jestliže je čas, zjistěte, co přesně se stalo. Prohmatáním prohlédněte tělo a soustřeďte se na krvácení, zlomeniny. Hledejte léky nebo jiné věci, které vám prozradí něco o zdravotních omezeních zraněného. V první řadě se soustřeďte na oblast krční páteře. Jsou-li obratle nějakým způsobem deformované, tak s obětí nehýbejte, hrozí nebezpečí zlomení vazu. Jestliže zraněný cítí bolest při prohmatání břicha, může se jednat o zranění slinivky břišní. Pak jde o minuty a musíte co nejrychleji sehnat odbornou pomoc.
  5. Je-li zraněný při vědomí, povzbuzujte ho a zvyšte mu sebevědomí, musí si udržet naději na zlepšení stavu. Důvěru získáte tím, když se zraněnému představíte. V případě bezvědomí umístěte oběť do stabilizované polohy.

První pomoc nemusí být primárně záchrana života, jedná se doslova o „první pomoc“ jakkoliv postiženému člověku.

V extrémních a vypjatých situacích si všímejte změn v chování (nálada, intelektuální výkonnost, komunikace, energie) lidí kolem sebe. Ty mohou indikovat počáteční stadium vážných zdravotních poruch jako podchlazení, úpal nebo dehydratace.

Za těmito změnami se skrývají poruchy vědomí, které mohou vést až k úplnému bezvědomí. K poruchám vědomí dochází, když je narušeno obvyklé fungování mozku, tyto poruchy se projevují již zmíněnými změnami v chování a mohou vést až k úplnému selhání organismu.

Stupnice Vědomí :

  1. Jedinec si plně uvědomuje současnou situaci a reaguje na vnější podněty.
  2. Postižený nesouvisle a pomalu reaguje na zvukové podněty. K ověření stavu zadejte oběti jednoduché pokyny jako: „Jestli mě slyšíš, stiskni mi ruku“ nebo zavři oči, atd.
  3. Postižený reaguje jen na bolest snahou o obranu. Reakci na bolest zkoušíme bezpečným podnětem, jako například zmáčknutím ušního lalůčku.
  4. Jestliže postižený nereaguje na žádné podněty, je v úplném bezvědomí.

Tato stupnice nám umožní zjistit něco o momentálním zdravotním stavu zraněného.

Člověk v bezvědomí nebo se sníženým vědomím má snížené všechny tělesné funkce, proto je třeba s ním manipulovat opatrně a chránit ho před prochladnutím. Zraněnému se sníženým vědomím nepodáváme jídlo ani pití, které by mohl vdechnout a udusit se!

Umělé dýchání

Page 1 of 3 | Next page