Přežij v postapokalyptickém světě!

Improvizované prostředky individuální ochrany

Improvizované prostředky individuální ochrany

Kvě 18, 2011

Improvizovaná ochrana dýchacích cest a povrchu těla

K bezprostřední ochraně před toxickými účinky nebezpečných látek se lze chránit improvizovanými prostředky pro ochranu dýchacích cest a povrchu těla.

Základním principem improvizované ochrany je využití vhodných oděvních součástí, které jsou k dispozici v každé domácnosti a pomocí kterých je možné chránit jak dýchací cesty, tak celý povrch těla. Při použití této ochrany je třeba dbát následujících zásad:

- celý povrch musí být zakryt, žádné místo nesmí zůstat nepokryté
- všechny ochranné prostředky je nutno co nejlépe utěsnit
- k dosažení vyšších ochranných účinků kombinovat více ochranných prostředků nebo použít oděvu v několika vrstvách

Ochrana hlavy

K ochraně hlavy se doporučuje použít čepice, šátky a šály, přes které je vhodné převléci kapuci případně nasadit ochranné přilby (motocyklové, pracovní ochranné přilby, cyklistické, lyžařské atd.), které takto chrání i před padajícími předměty.

Ochrana obličeje a očí

Ochraně obličeje a očí je nutno věnovat největší pozornost. Jedná se zde o kombinaci ochrany povrchu těla s ochranou dýchacích cest. Zvláštní pozornost je proto nutné věnovat ochraně úst a nosu, které jsou vstupní branou dýchacích cest. Nejvhodnějším způsobem je překrytí úst a nosu složeným kusem flanelové látky či froté ručníkem, mírně navlhčeným ve vodě či ve vodném roztoku sody nebo kyseliny citrónové, a upevněným v zátylku převázaným šátkem či šálou.

K improvizované ochraně očí jsou nejvhodnějším prostředkem brýle uzavřeného typu (potápěčské, plavecké, lyžařské a motocyklové, u kterých je nutné přelepit větrací průduchy lepicí páskou). V případě, že nejsou takové brýle k dispozici, lze oči jednoduchým způsobem chránit přetažením průhledného igelitového sáčku přes hlavu a jeho stažením tkanicí či gumou v úrovni lícních kostí.

Postup přípravy tkaniny pro improvizovanou ochranu před chlorem (Cl2) a oxidem siři­čitým (SO2):

- tkanina, nejlépe froté, se ponoří do roztoku zažívací sody, který se připraví rozmícháním lžíce této látky v půl litru vlažné pitné vody
- tkanina se mírně vyždímá a nejméně na dvakrát přeložená se přidržuje nebo šátkem připevní přes dýchací cesty
- dále se aplikuje polyethylenový sáček vhodného průměru, který se nasadí přes hlavu tak, aby chránil oči

Postup přípravy tkaniny pro improvizovanou ochranu před amoniakem (NH3):

- tkanina, nejlépe froté, se ponoří do roztoku kyseliny citronové nebo vinné, případně do šťávy z citronu, pomeranče nebo zředěného octa
- tkanina se mírně vyždímá a nejméně na dvakrát přeložená se přidržuje nebo šátkem připevní přes dýchací cesty
- dále se aplikuje polyethylenový sáček vhodného průměru, který se nasadí přes hlavu tak, aby chránil oči

Ochrana trupu

Obecně platí zásada, že každý druh oděvu poskytuje určitou míru ochrany, přičemž větší počet vrstev zvyšuje koeficient ochrany. K ochraně trupu jsou nejvhodnější následující druhy oděvů:

- dlouhé zimní kabáty
- bundy
- kalhoty
- kombinézy
- šusťákové sportovní soupravy

Použité ochranné oděvy je nutné dostatečně utěsnit u krku, rukávů a nohavic. U krku lze k utěsnění použít šálu nebo šátek, který omotáme přes zvednutý límec. Bundu je nutné utěsnit v pase, nejlépe pomocí opasku či řemene. Netěsné zapínání a různé nežádoucí trhliny v oděvu je nutné přelepit lepicí páskou. Ke všem ochranným oděvům je vhodné použít pláštěnku nebo plášť do deště. Tyto se utěsňují pouze u krku, pokud jsou z pogumované nebo vrstvené tkaniny musí být pogumovaná strana zvenčí. V případě, že nemáme pláštěnku k dispozici, můžeme ji nahradit přikrývkou, dekou či plachtou, kterou přehodíme přes hlavu a zabalíme se do ní.

Ochrana rukou a nohou

Velmi dobrým ochranným prostředkem rukou jsou pryžové rukavice. Ochranný účinek je tím větší, čím je materiál silnější. Vhodnější jsou rukavice delší, neboť chrání zápěstí a částečně i předloktí. Rukávy přesahující přes okraj rukavic, pokud nejsou ukončeny nápletem nebo pryží, převážeme u okrajů řemínkem nebo provázkem. Jestliže by mezi rukavicí a rukávem vzniklo nechráněné místo, musíme zápěstí ovinout šálou, šátkem, igelitem apod. Nemáme-li k dispozici žádné rukavice, ovineme si ruce látkou, šátkem apod., aby byly alespoň krátkodobě chráněny a nepřišly do přímého styku se škodlivými látkami.

Pro ochranu nohou jsou nejvhodnější pryžové a kožené holínky, kozačky, kožené vysoké boty. K ochraně nohou je nutno zabezpečit, aby mezi nohavicí a botou nezůstalo nechráněné místo. Nohavici přesahující přes botu u dolního okraje převážeme provázkem nebo řemínkem. Nepřesahuje-li nohavice přes boty ovineme nechráněné místo kusem látky, šátkem apod. Při použití nízkých bot je vhodné zhotovit návleky z igelitových sáčků či tašek.

Vymezení použití improvizované ochrany

Improvizovaná ochrana dýchacích cest a povrchu těla je určena:

- k přesunu osob do stálých úkrytů
- k úniku ze zamořeného území
- k překonání zamořeného prostoru
- k ochraně v ochranném prostoru jednoduchého typu (OPJT)
- k evakuaci obyvatelstva

Distribuce prostředků individuální ochrany

Rozhodne-li Bezpečnostní rada státu, resp. vláda České republiky o výdeji prostředků individuální ochrany, bude z centrálních skladů, na základě usnesení, vydáván materiál pro vymezené kategorie obyvatelstva, cestou výdejních středisek.

Prostředky individuální ochrany (PIO) jsou určeny k ochraně osob před účinky bojových otravných látek a k ochraně dýchacích cest před vnitřní kontaminací radioaktivními látkami. Z tohoto důvodu jsou předurčeny k použití zejména při vyhlášení stavu ohrožení státu nebo válečného stavu. Tyto prostředky zahrnují ochranné masky pro děti a pro dospělé obyvatelstvo, dětské ochranné vaky a dětské kazajky, ochranné roušky, zdravotnické prostředky jednotlivce a osobní diagnostické dozimetry.

Na základě usnesení č. 417 vlády ČR ze dne 22. dubna 2002, kterým schválila koncepci ochrany obyvatelstva, bude stát garantovat zabezpečení níže uvedených vybraných skupin obyvatel prostředky individuální ochrany:

- školská zařízení
- zdravotnická zařízení
- sociální zařízení
Ostatní občané si mohou prostředky individuální ochrany zakoupit.

Zdroj: praha.eu

Leave a Reply