Přežij v postapokalyptickém světě!

Vnitřní krvácení

Vnitřní krvácení

Kvě 3, 2011

Vnitřní krvácení je situace, kdy krev opouští porušené cévy, ale zůstává uvnitř těla. Pro vnitřní krvácení není nutnou podmínkou neporušenost tělního povrchu, proto může být např. bodná rána také příčinou vnitřního krvácení.

Příčiny

Ke vnitřnímu krvácení obvykle dochází po úrazu, vzácněji může být způsobeno i porušením stěny cévy chorobným procesem. Úrazovým dějem vedoucím obvykle k vnitřnímu krvácení je buď přímé působení násilí vedoucí k přímému (=přímo vlivem vnějšího násilí) i nepřímému (=poranění např. odlomenou kostí) poranění hluboko uložených cév, nebo prudké zrychlení, např. při dopadu, vedoucí ke vzniku střižné síly na vstupu cév do některých orgánů. Příčiny se mohou kombinovat, např. při zlomenině pánevních kostí se kombinuje ztráta krve ze zlomeniny se ztrátou krve z úlomky kostí poškozených žilních pletení kolem rekta, močového měchýře a dalších pánevních orgánů.

Příčiny s příklady

 • zlomenina kosti (zejm. kostní dřeň je bohatě prokrvená)

 • ruptura (prasknutí) sleziny či jater (např. úder do břicha, provedení Heimlichova chvatu u malého dítěte)

 • ruptura aorty (např. střelná rána)

 • ruptura vrátnicové (portální) žíly (např. v případě zabrzdění pádu lanem uvázaných kolem pasu)

 • nitrolebeční krvácení (např. při vpáčené zlomenině klenby lebeční nad větší cévu)

 • bodná rána

 • střelná rána

 • nádorové onemocnění (agresivně rostoucí nádor může nahlodat cévu)

 • tuberkulóza

  Nejčastější projevy

 • bolest v postižené krajině

 • mohou být patrné známky poranění

 • puls je rychlý, ale slabý (obtížně hmatatelný). Velmi charakteristickým příznakem je postupné zvyšování pulzu

 • bledá a chladné pokožka, často studený pot

 • mělké a zrychlené dýchání

 • žízeň

 • apatie

  První pomoc

  První pomoc spočívá především v aktivaci záchranného řetězce, tedy v co nejrychlejším zajištění odborné pomoci. Zraněného je vhodné uložit do polohy se zvýšenými dolními končetinami a neustále jej kontrolovat. Zraněnému není vhodné podávat nic ústy. Lékařská první pomoc by měla být poskytnuta jakýmkoliv lékařem bez ohledu na odbornost. Spočívá především v zajištění žilní linky, tedy v napíchnutí minimálně dvou kanyl, a v infúzi vhodných tekutin (tzv. náhradních infúzních roztoků, např. Hartmannův nebo Ringerův roztok).
  V případě, že je pravděpodobnou příčinou vnitřního krvácení bodná rána a zraňující předmět se nachází stále v ráně, není vhodné jej odstranit. Cizí těleso totiž může stlačovat poraněné cévy a tak snižovat krevní ztráty.
  Definitivní ošetření vnitřního krvácení patří do rukou zkušeného chirurga a je ve většině případů operační.

  Zdroj: Wiki

 • Leave a Reply