Přežij v postapokalyptickém světě!

Zaškrcovadlo

Zaškrcovadlo

Kvě 3, 2011

Zaškrcovadlo (nesprávně škrtidlo) – pryžový nebo textilní pásek, určený k zástavě krvácení, většinou tepenného (arteriálního). Širší popularitu získalo během první světové války pod názvem Esmarchovo obinadlo (Johannes Friedrich August von Esmarch (1823-1908). Nyní je tento výraz používán pro gumové/pryžové obinadlo (Martinovo).

Použití zaškrcovadla

Použití zaškrcovadla je způsob zástavy masivního krvácení z končetin, jako následku rozsáhlého řezného, sečného, bodného nebo střelného zranění či amputace končetiny. Používá se dočasně při nedostatku ošetřujících a masivním krvácení; jde ale o agresivní způsob, protože dobře utažené zaškrcovadlo často poškozuje tkáň, na kterou tlačí. Téměř vždy je možné jej nahradit tlakem v ráně nebo tlakovým obvazem. Hlavní použití je v sebezáchraně ve válečném poli.
Zaškrcovadlo používané armádou je tvořeno pevným textilním popruhem o šířce 50 mm, na kterém je upínací zařízení (pákové nebo zkrucovací) Ke zaškrcovadlu je připevněn štítek k zaznamenání údajů (datum, hodina) o zaškrcení.
Nouzově lze použít pruh látky, pásek z kalhot, kravatu, složený trojcípý šátek aj. Zaškrcovadlo by mělo být široké alespoň 5 cm, proto nesmíme použít provázky, silonové punčochy atd. Tlak dostatečný na omezení/zastavení krvácení je schopen při úzkém zaškrcovadle zcela zničit svalstvo a kůži, takže je nutné končetinu amputovat. Utahovat textilní zaškrcovadlo přímo zkrucováním, za pomoci tyčky (roubíku), vede k jeho zúžení a poškození tkáně.
Zaškrcovadlo přiložíme přes oděv na zraněnou končetinu ve zvýšené poloze (horní končetina na paži, dolní končetina na stehno). Většinou stačí použít na krátkou dobu dobu několika minut do příjezdu zdravotní záchranné služby či dobu nezbytně nutnou pro přípravu tlakového obvazu.
Pro laika je vhodné nejméně zraňující gumové/pryžové zaškrcovadlo. Doporučená šířka je 5-8 cm, při menší šířce hrozí značné poranění svalů. Lékarničky první pomoci často obsahují příliš tenký proužek pryže.
Při odběru krve nebo zavádění nitrožilní kanyly se zaškrcovadlo používá také, občas se používá anglický výraz turniket.

Zdroj: Wiki

Leave a Reply