Základy první pomoci

Pokud postižený nedýchá, hrozí v krátké době nevratné poškození mozku a následná smrt, je tedy třeba co nejrychleji zahájit umělé dýchání z úst do úst.

 1. Z dýchacích cest odstraňte překážky (například zvratky).
 2. Tlakem ruky na bradu vykloňte hlavu zraněného dozadu. Tím se uvolní dýchací cesty a otevřou se ústa. Stiskněte nos.
 3. Přitiskněte vaše rty na ústa zraněného a vydechněte. Přestaňte v momentě, kdy se oběti zvedne břicho. Umělé dýchání provádějte s frekvencí vašeho dýchání. (Nádech a výdech do úst zraněného: Zhruba 12x za minutu.)
 4. Umělé dýchání ukončete ve chvíli, kdy začne zraněný dýchat sám.

Tato metoda funguje díky tomu, že i vydechovaný vzduch je bohatý na kyslík. (Koncentrace kyslíku ve vdechovaném vzduchu je 21%, ve vydechovaném vzduchu je to asi 16%- Stále dost pro umělé dýchání.)

Umělé dýchání a masáž srdce

Jestliže oběť nedýchá a nelze nahmatat puls, je třeba zahájit masáž srdce i umělé dýchání.

 1. Klekněte si na úroveň ramen zraněného
 2. Na spodní část hrudní kosti položte hranu jedné ruky (tak, aby byla plocha dlaně na straně u srdce), nahoru přiložte druhou ruku a začněte stlačovat hrudník. Dávejte si pozor, abyste zraněnému nezlomili žebra: Hloubka stlačení by měla být asi 4 centimetry.
 3. Hrudník stlačujte 80x za minutu s přestávkou po každých 15 stisknutích, kdy oběti poskytneme dvakrát za sebou dýchání z úst do úst.

Hrudník dětí stlačujte menší silou, asi 100x za minutu.

Stabilizovaná poloha

 1. Klekněte si vedle zraněného, který leží na zádech.
 2. Ruku, která je blíže k vám, podsuňte pod boky oběti. Nohu, která je blíže k vám co nejvíce pokrčte.
 3. Druhou paži osoby v bezvědomí položte na její hrudník.
 4. Poté zraněného opatrně přitáhněte směrem k sobě.
 5. Paži umístěnou pod boky popotáhněte dozadu a pokrčte ji v lokti.
 6. Volné dýchání zajistíte záklonem hlavy.

Zástava krvácení

Page 2 of 3 | Previous page | Next page