Přežij v postapokalyptickém světě!

Informace o ukrytí

Informace o ukrytí

Kvě 18, 2011

V případě, že v blízkosti Vašeho bydliště se nenalézá žádný stálý úkryt či stanice metra s ochranným systémem, je nutné si vytipovat a v případě vyhlášení potřeby ukrytí si vybudovat improvizovaný úkryt (dále jen IÚ). Jedná se o přizpůsobení vhodného suterénního prostoru k ukrytí ve vašem domě nebo okolních vhodných objektech nejlépe zcela nebo částečně pod úrovní okolního terénu s co nejmenším počtem otvorů a ten si svépomocí a vlastními nebo místními zdroji přizpůsobit k ukrytí. Využijte prostory ve vašem domě, jako jsou kočárkárny, prádelny, sušárny, chodby, sklepní kóje apod. IÚ nesmí být v blízkosti skladů hořlavin či jiných nebezpečných látek či jím nesmí procházet dálkové rozvody inženýrských sítí. Pro jednu osobu počítejte s cca 1,5 m2 podlahové plochy.

Každá fyzická osoba je povinna poskytnout na výzvu starosty obce nebo velitele zásahu osobní nebo věcnou pomoc při mimořádných událostech (ustanovení § 25 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému). Jedná se zejména o účast při společném budování IÚ pro ukrytí, vyklizení vhodných prostor, uvolnění přístupových cest a zvýšení ochranných vlastností vytipovaného prostoru.

Zaměřte se především na zvýšení plynotěsnosti IÚ a jeho odolnosti proti destrukci, úpravu únikových cest, ale i zajištění větrání. Utěsněte otvory ve stěnách (okna, dveře a prostupy), podepřete stropy, vybavte IÚ nutným nábytkem a nezapomeňte na vyprošťovací nářadí (lopatu, krumpáč, sochor apod.). Zřiďte nouzové WC. Současně překontrolujte funkci hlavního uzávěru plynu, vody, páry atd. v domě pro případ destrukce domu. Další podrobnosti úprav a vybavení IÚ můžete získat na místním úřadě. Pro úpravy IÚ využijte materiálů v okolí (ploty, kůlny, garáže, hřiště, nepotřebných příček apod.).

Vlastní nástup osob do úkrytů bude vyhlášen sirénami (kolísavým tónem), hromadnými sdělovacími prostředky a místním rozhlasem. Ukončení bude oznámeno sirénami (táhlým tónem) a dále opět hromadnými sdělovacími prostředky a místním rozhlasem. Z výše uvedených důvodů se doporučuje nepřetržitě sledovat hromadné sdělovací prostředky, kterými bude upřesňována další činnost a podávány nezbytné informace.

V případě potřeby si připravte zavazadlo s osobními potřebami na 3-5ti denní pobyt v úkrytu o hmotnosti maximálně 15 kg označené jmenovkou. Dětem vložte do kapsy oděvu kartičku se jménem a adresou.

Doporučený obsah zavazadla:

- ochranná maska (pokud ji máte zakoupenou), účelné oblečení a obutí (podle klimatických podmínek), pláštěnku a igelitové sáčky
- trvanlivé potraviny, láhev s pitnou vodou
- osobní léky, základní zdravotnické, toaletní a hygienické potřeby, brýle, osobní doklady, pojistné smlouvy, menší cennosti, psací potřeby
- přikrývka (spací pytel), zápalky, zapalovač, baterka, tranzistorové rádio

Nezapomeňte!

- před odchodem do úkrytu ve vašem bytě uzavřít všechna okna, uhasit oheň v kamnech, vypnout všechny elektrické spotřebiče a plyn; po odchodu řádně uzavřete byt
- ověřte si, zda sousedé vědí, že mají opustit byt
- domácí zvířata nebudou vpuštěna do stálých úkrytů ani ochranného systému metra, ponechejte je v bytě a zajistěte jim potravu
- před vlastním ukrytím uzavřete hlavní domovní uzávěry plynu, vody, páry apod.
- po obsazení úkrytu si zvolte velitele a zpracujte seznam ukrývaných osob včetně dětí pro případ zavalení
- po vyhlášení signálů poplachovými sirénami neprodleně zajistěte poslech hromadných sdělovacích prostředků, kde budou následovat další informace
- při pobytu v úkrytu či ochranném systému metra jste povinni se řídit úkrytovým řádem a pokyny velitele případně pořádkové služby

Obec může ze zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, ukládat opatření fyzickým a právnickým osobám. Tomu, kdo splnil uloženou povinnost, přísluší náhrada účelně vynaložených nákladů, popřípadě náhrada škody, za kterou odpovídá stát. Za nesplnění povinnosti může obec uložit pokutu.

praha.eu

7 comments

 1. Jen stručný dotaz, panelové (pokud chcete staré komunistické paneláky) poskytují vůči radiaci vyšší ochranu než obyčejné zděné domy či jiné ITONG-ové stavby že? Pravdou je, že stěny neobsahují žádné olovo ke krytí, ale to snad není kromě VIP bunkrů nikde.

  • Proboha na co olovo? Olovo se výjimečně použilo ve stropních konstrukcích pouze u těch krytů kde hrozilo silnější zamoření kvůli jejich blízkosti epicentra, např. úkryty důležitých podniků.
   Pórobeton (ytong a jiné srágory) samosebou poskytují ochranu menší a k vytvoření stínící polovrstvy je zapotřebí větší tloušťky než u železobetonových panelů.

 2. GasMaskCZ /

  Pardon možná blbá otázka takže psa musím nechat v bytě.

 3. bombermag /

  Zvirata VZDY s sebou s dostatecnou zasobou potravy! Pokud nejde o rybicky ci chameleona…
  Idealne psum nalozit vlastni „batoh“ – s vodou, granulemi.

Leave a Reply