Přežij v postapokalyptickém světě!

Podvrtnutí kotníku

Podvrtnutí kotníku

Kvě 3, 2011

Podvrtnutí kotníku patří k nejčastějším zraněním, zvláště mezi sportovci. Může však postihnout každého. Velmi časté jsou recidivy (opakované podvrtnutí v důsledku nekvalitního zhojení původního poranění), vyskytují se ve více než 40 % případů.

Obecně

Při podvrtnutí kotníku dochází k poškození vazů. Vazy mohou být nataženy, částečně natrženy nebo úplně přetrženy. Podle toho se rozlišují 3 stupně závažnosti podvrtnutí kotníku:
1. stupeň: vazy jsou natažené, funkce kotníku je mírně zhoršená
2. stupeň: vazy jsou částečně natržené, funkce kotníku je narušená
3. stupeň: vazy jsou úplně přetržené, funkce kotníku je vážně narušená

Symptomy

Podvrtnutí kotníku se projeví náhlou bolestí iniciovanou úrazem, dále otokem, v závažnějších případech i krevním výronem. Postižený je schopen jen omezené zátěže poraněného kloubu.

Možnosti léčby

Základem léčby podvrtnutí kotníku jsou tzv. zásady RICE (Rest, Ice, Compression, Elevation)

  • Klid (Rest) – Zraněná noha by se neměla zatěžovat.

  • Ledování (Ice) – 3krát denně vždy na 15-20 minut připevňujeme ke kotníku chladicí médium (např. ledovou tříšť v plastovém sáčku či zmraženou zeleninu).

  • Komprese (Compression) – Ke stažení kotníku se používá elastický obvaz. Délka používání je úměrná závažnosti zranění.

  • Zvednutí (Elevation) – Jako u předchozích dvou bodů má vyvýšená poloha kotníku za následek omezení tvorby otoku. Kotník by se měl nacházet ve vyšší pozici než srdce.

    Zdroj: Wiki

  • Leave a Reply